บริษัท คิงซอสเซจ จำกัด  แต่เดิมเริ่มจากร้านเล็กๆย่านบางแค ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ ไส้กรอกอีสาน,ไส้อั่ว,แหนมหมู ที่รสชาติถูกปากลูกค้าโดยทั่วไป  ต่อมานายกู้เกีรติ สัจวิริยทรัพย์ ได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากทางยุโรปมาประยุกต์ใช้กับสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดียิ่งขึ้น  ในเวลาต่อมาไม่นานสินค้าของเราได้การตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า จึงทำการสร้างโรงงานใหม่มาตรฐาน GMP ,HACCP ที่อำเภอบางใหญ่ในปี2015